Slovenský rybársky zväz, MsO Lučenec

VČS v Lučenci

23.februára 2019 sa konala výročná členská schôdza za účasti 61 členov.