Slovenský rybársky zväz, MsO Lučenec

VČS v obvodoch Poltár Lovinobaňa, Fiľakovo