Slovenský rybársky zväz, MsO Lučenec

Zarybnenie Úhorom

Úhorie monté vysadené v obvode SRZ Lučenec.Ľuboreč 0,5 kg,
Veľká I 0,5 kg,

Kúpna Baňa 0,5 kg, Rátka 0,5 kg. spolu 2 kg.