Slovenský rybársky zväz, MsO Lučenec

Školenie nových členov

30.marca 2019 8,30 h. – 12,00 bude školenie nových členov

.

v rybárskom dome na Hviezdoslavovej 30.

Skúšky budú 6.4. od 8,30 hod.kde s apotom budú aj vydávať povolenky.