Slovenský rybársky zväz, MsO Lučenec

Brigády

Výlov rýb v mäsokombináte

17.11.2018 bol výlov rýb v nádrži pri mäsokombináte  v Lučenci

Petrovec – výlov

 

Dnes 3.11.2018 bol výlov rýb v Petrovci-chovnom rybníku.

Výlov rybníka v Tomašovciach

20.októbra 2018 bol výlov rýb v rybníku Tomašovce. a boli zarybnené VN Ľuboreč a Rapovce, a čiastočne aj Veľká .

Výlov rybníka v Petrovci 24.3.2018

Po vyčistení prítoku voda nateká do parku

Čistenie prítoku v parku