Slovenský rybársky zväz, MsO Lučenec

Foto 2017

Zarybnenie sumcom

Dňa 13.11.2017 bol vysadený 2-3.ročný sumec 150 kg do VN Veľká I.

Zubáč veľkoústy ulovený vo Veľkých Dravciach

Na VN Veľké Dravce bol ulovený zubáč veľkoústy o dĺžke 90 cm,

dňa 2.11.2017,  lovec Angel Rajniak , nástraha belička.

 

Výlov v Tomašovciach 28.10.2017

Pstruh dúhový

12.10.2017 bol vysadený pstruh dúhový do vodných nádrží :

Píla,  Šiatorošská Bukovinka,  Uhorské,  všade 300 kg

Tolstolobik, Veľké Dravce

Vo Veľkých Dravciach ulovil Zsolt Szoo tolstolobika o dlžke 120 cm a váhe 40 kg, 6.10.2017

Vysadenie pstruha jednoročného, potočného

Vysadené 10 000 pstruhov jednoročných v revíri:

Ipeľ : 5 500 kusov

Krivánsky potok . 4 000 kusov

pokusne zarybnené :

200 kusov monický potok v tekajúci do Beliny

300 kusov Belinský potok

70 rokov MO SRZ Podbrezová

Dňa 9.9.2017 bola slávnostná členská schôdza podbrezovských rybárov s príležitosti 70.výročia vzniku organizácie, kde boli pozvaní aj naši štatutári, kedže máme s nimi družbu-31 výročie.

Ľuboreč v septembri

16.9.2017 o 3,15 hodine ulovil Ján  Paučo kapra 92 cm a 11,00 kg, pustený säť do vody.

To to je výsledok dobrého hospodárenia s rybami, ked sa chytí a pustí do vody. konštatoval miestny hospodár-porybný Dušan Dolnák.

 

Veľké ryby

štrkovisko Veľká nad Ipľom : 1.8.2017 chytený Kapor 77 cm 8,46 kg, na kukuricu

rybár Ladislav Jačmeník , ryba vrátená vode.

 

Veľký kapor Ľuboreč

V Ľuboreči bol 11.8.2017 o 22,46 ulovený kapor 84 cm o váhe 9,65 na halibud peletu, rybár Tomáš Rácz. ryba pustená do vody.

Najväčší úlovok tohoto leta

Vo Veľkých Dravciach  ulovil 29.7.2017 o7,30 hodine Boris Figa sumca 213 cm – nevážili ho a takto ho odfotili.

 

 

Kaprové preteky Veľké Dravce 13.mája 2017-fotky

This gallery contains 9 photos.

foto z pretekov Ladovo

Rybárske preteky kaprové v Uhorskom 1. mája 2017

Výlov rybníka v parku v Lučenci

This gallery contains 45 photos.

Výročná členská schôdza 11.2.2017 – OO Lučenec