Slovenský rybársky zväz, MsO Lučenec

Foto 2019

Zarybnenie Úhorom

Úhorie monté vysadené v obvode SRZ Lučenec.Ľuboreč 0,5 kg,
Veľká I 0,5 kg,

Kúpna Baňa 0,5 kg, Rátka 0,5 kg. spolu 2 kg.

VČS v Lučenci

23.februára 2019 sa konala výročná členská schôdza za účasti 61 členov.