Slovenský rybársky zväz, MsO Lučenec

Revíry

Jesenné zarybnenie

V mesiaci september bolo zarybnenie:

boleň ročný 5 000 kusov 24.9.2018 a 

pstruh potočný ročný 14 200 ks 26.9.2018

v revíroch MsO SRZ  Lučenec

 

Čistenie revírov v Holiši pri Ipli, od nánosu bahna.