Slovenský rybársky zväz, MsO Lučenec

Schôdze MsO

VČS v Lučenci

23.februára 2019 sa konala výročná členská schôdza za účasti 61 členov.

Výročná členská schôdza Obvodnej organizácie MsO SRZ Lučenec

Včs sa konala 24. februára 2018 v zasadačke OU Lučenec.

Zúčastnilo sa 106 členov, t.j . 11 % účasť.

+

 

Výročná členská schôdza 11.2.2017 – OO Lučenec