Slovenský rybársky zväz, MsO Lučenec

Štruktúra MsO

Adresa organizácie:
Rybársky dom, Hviezdoslavova 30, 984 01 Lučenec,

msosrzlucenec@gmail.com

srz.lc@stonline.sk

Predseda:
JUDr. Ľubomír Víťaz – telefón 0908 113 379

Tajomník:
Ing. Jaroslav Viktorín – telefón 0905 840 094

Hlavný hospodár:
Daniel Španielka – 0908 905  580

Podpredseda MsO a Predseda OO Lovinobaňa:
Juraj Ufrla – Komenského 22, telefón 0908 913 257

Predseda OO Lučenec:
Zoltán Miklóš– telefon 0917 708 723

Predseda OO Fiľakovo:
Vojtech Szabó – telefón 0905 265 895

Predseda OO Poltár:
Štefan Šenkár telefón 0908 948 586

Predseda OO Lovinobaňa:
Juraj Ufrla – Komenského 22, Lovinobaňa, telefón 0908 913 257

Zloženie Výborov obvodných organizácií MsO SRZ Lučenec na roky 2018 – 2022

 

Obvodná organizácia Lučenec

Zoltán Miklóš starší – predseda

Patrik Rybár – tajomník, hospodár

Ján Makaj – vedúci brigád

Ján Líška – vedúci brigád

Jozef Kisantal – vedúci brigád

Ivan Dolnák  – vedúci brigád

Anna Ľuptáková – vedúci brigád  

 

Obvodná organizácia Fiľakovo 

Vojtech Szabó – predseda

Pavol Jakubek Ing. – tajomník

Fridrich Kellner – podpredseda

Milan Belko. – hospodár

Anton Dvorský – člen výboru

Štefan Kelemen – vedúci brigád

Ladislav Nagy – vedúci rybárskej stráže  

 

Obvodná organizácia Poltár

Predseda

Štefan Šenkár Tč : 0908 948 586

Podpredseda 

Ondrej Földi Tč : 0903 748 502

Tajomník a hospodár revírov

Miroslav Žilák Tč : 0905 252 848

Vedúci rybárskej stráže

Július Garaj Tč : 0915 218 377

 Brigádny referent a Chatár

Kocka Jozef Tč : 0908 329 331

Adamove Ľudovít Tč : 0949 831 439

Kultúrny referent 

Balco Andrej Tč : 0904 593 939

 

Obvodná organizácia Lovinobaňa

Juraj Ufrla – predseda

Eva Ufrlová – tajomník

Marian Berky – hospodár

Peter Ďurove – pomocný hospodár

Pavel Popovič – vedúci brigád  

 Členovia výboru:

Michal Lojka, Ing. Aleš Votýpka.

Zloženie Výboru MsO SRZ v Lučenci v roku 2018-2022.

Výbor MsO:

a) Členovia predsedníctva MsO

b) Ďalší členovia výboru:

Dušan Dolnák – vedúci rybárskej stráže

Daniel Španielka – hlavný hospodár

Ján Jackuliak – pomocný hospodár

Stanislav Novotný – kultúrny referent

Eva Ufrlová, Vojtech Szabó, Ing.Pavel Jakubek, Štefan Šenkár, Miroslav Žilák,

 Zoltán Miklóš, Patrik Rybár, Ladislav Kušnyír

Kontrolná komisia:

Ing.Ladislav Jačmeník – predseda

Členovia komisie: Roman Grebáč, Ing. Marian Nagy

Disciplinárna komisia:

Štefan Mihály – predseda

Členovia: Marian Bodnár, Ján Vinarčík

Zloženie Predsedníctva MsO SRZ v Lučenci v roku 2018-2022.

 

Predsedníctvo MsO:

 

a) Štatutárny orgán:

JUDr. Ľubomír Víťaz – predseda
Ing. Jaroslav Viktorín – tajomník
 

b) Ďalší členovia predsedníctva:

Juraj Ufrla – podpredseda
Daniel Španielka – hlavný hospodár
Branislav Drugda – účtovník
Pavel  Kolimár – pokladník
Vojtech Szabó – člen a predseda OO Fiľakovo