Slovenský rybársky zväz, MsO Lučenec

Kontakty

Adresa organizácie:
Rybársky dom, Hviezdoslavova 30, 984 01 Lučenec,

msosrzlucenec@gmail.com

srz.lc@stonline.sk

Predseda:
JUDr. Ľubomír Víťaz – telefón 0908 113 379

Tajomník:
Ing. Jaroslav Viktorín – telefón 0905 840 094

Hlavný hospodár:
Daniel Španielka – 0908 905  580

Podpredseda MsO a Predseda OO Lovinobaňa:
Juraj Ufrla – Komenského 22, telefón 0908 913 257

Predseda OO Lučenec:
Zoltán Miklóš– telefon 0917 708 723

Predseda OO Fiľakovo:
Vojtech Szabó – telefón 0905 265 895

Predseda OO Poltár:
Štefan Šenkár telefón 0908 948 586

Predseda OO Lovinobaňa:
Juraj Ufrla – Komenského 22, Lovinobaňa, telefón 0908 913 257