Slovenský rybársky zväz, MsO Lučenec

Predsedníctvo

Zloženie Predsedníctva MsO SRZ v Lučenci v roku 2018-2022.

 

Predsedníctvo MsO:

 

a) Štatutárny orgán:

JUDr. Ľubomír Víťaz – predseda
Ing. Jaroslav Viktorín – tajomník
 

b) Ďalší členovia predsedníctva:

Juraj Ufrla – podpredseda
Daniel Španielka – hlavný hospodár
Branislav Drugda – účtovník
Pavel  Kolimár – pokladník
Vojtech Szabó – člen a predseda OO Fiľakovo