Slovenský rybársky zväz, MsO Lučenec

Presdsedovia OO

Zloženie Výborov obvodných organizácií MsO SRZ Lučenec na roky 2018 – 2022

 

Obvodná organizácia Lučenec

Zoltán Miklóš starší – predseda

Patrik Rybár – tajomník, hospodár

Ján Makaj – vedúci brigád

Ján Líška – vedúci brigád

Jozef Kisantal – vedúci brigád

Ivan Dolnák  – vedúci brigád

Anna Ľuptáková – vedúci brigád  

 

Obvodná organizácia Fiľakovo 

Vojtech Szabó – predseda

Pavol Jakubek Ing. – tajomník

Fridrich Kellner – podpredseda

Milan Belko. – hospodár

Anton Dvorský – člen výboru

Štefan Kelemen – vedúci brigád

Ladislav Nagy – vedúci rybárskej stráže  

 

Obvodná organizácia Poltár

Predseda

Štefan Šenkár Tč : 0908 948 586

Podpredseda 

Ondrej Földi Tč : 0903 748 502

Tajomník a hospodár revírov

Miroslav Žilák Tč : 0905 252 848

Vedúci rybárskej stráže

Július Garaj Tč : 0915 218 377

 Brigádny referent a Chatár

Kocka Jozef Tč : 0908 329 331

Adamove Ľudovít Tč : 0949 831 439

Kultúrny referent 

Balco Andrej Tč : 0904 593 939

 

Obvodná organizácia Lovinobaňa

Juraj Ufrla – predseda

Eva Ufrlová – tajomník

Marian Berky – hospodár

Peter Ďurove – pomocný hospodár

Pavel Popovič – vedúci brigád  

 Členovia výboru:

Michal Lojka, Ing. Aleš Votýpka.