Zarybnenie MsO – SRZ Lučenec 2022

Kaprové Vody

Ľadovo:

 • 3700kg - K3 
 • 2600kg - K2 
 • 100kg - Ab2,  
 • 3000ks –Sur 
 • 60kg - L2   
 • 1kg - U.Monte 
 • 5000ks – Zu1 
 • 140kg – Zu2-3r
 • 40kg – Su2-3r 
 • 700kg – okr
 • 10kg – Bol2-3r
 • 170kg – Š1-2r
 • 2000ks – Šr
 • Abr – 10 000ks

Veliká I:

 • 2500kg-k3
 • 860kg-k2
 • 50kg-Ab2
 • 500ks-Zu1
 • 50kg-Š1
 • 1000ks-Šr
 • 20kg-L2
 • 0,5kg – U.Monte
 • 1000ks - Sur

Veliká ll:

 • 500kg – k3
 • 500kg - k2
 • 50kg - Ab2
 • 30kg - Š1
 • 500ks - Z1

Velké Dravce:

 • 2500kg-k3
 • 1000kg-k2
 • 100kg-Ab2
 • 50kg-Š1
 • 800ks-Zu1
 • 2000ks-Šr
 • 20kg-L2
 • 2000ks-Sur

K.Baňa:

 • 1200kg-k3
 • 100kg-k2
 • 30kg-Ab2
 • 10kg – Š1

Uhorské:

 • 1400kg-k3
 • 300kg-k2
 • 50kg-Ab2
 • 200kg-Pd2
 • 10kg-L2
 • 500ks-Zu1
 • 20kg-Š1

T.Láza:

 • 500kg-k3
 • 100kg-k2
 • 10kg-Š1
 • 10kg-Ab2
 • 5kg-L2
 • 200ks-Z1

 

Rapovce:

 • 1000kg-k3
 • 200kg-k2
 • 30kg-Ab2
 • 30kg-Š1
 • 5kg-L2
 • 200ks-Z1
 • 200kg – Pd2

Mýtna:

 • Nezarybnená z dôvodu vypustenia V.N.

 

Ľuboreč:

 • 4450kg-k3
 • 5600kg-k2
 • 200kg-Ab2
 • 2000ks-Šr
 • 100kg-Š1
 • 2000ks-Zu1
 • 3000ks-Sur
 • 50kg-L2
 • 0,5kg-U.Monte
 • 140kg – k4
 • 300kg – okr

 

Rátka:

 • 600kg-k3
 • 100kg-k2
 • 20kg-Ab2
 • 20kg-Š1
 • 10kg- L2
 • 300kg-Zu1

 

Bukovinka:

 • 1200kg-k3
 • 500kg-k2
 • 500ks-Zu1
 • 50kg-Ab2
 • 200kg-Pd2
 • 10kg-L2
 • 10kg – Š1

 

Ipeľ č.6:

 • 300kg-ks
 • 1000ks- Šr
 • 100kg- Š1
 • 1000ks-Pds2
 • 1000ks-Mrs1
 • 1000ks-No1

Ipeľ č. 5:

 •  200kg- k2
 • 1000ks-Šr

 

 

 

                                            Spolu kaprové vody:

                                            

 •                K3 – 19 550kg            Zu1 – 10 500ks            Š1 – 600kg
 •                K2 – 12 360kg            Ab2 – 690kg                 U.M – 2kg
 •                Šr –   9 000ks              L2 – 190kg                    Pds2 – 1000ks 
 •                Pd2 – 600kg                Sur – 9 000ks               K4 – 130kg
 •                Mrs1 – 1000ks            No1 – 1000ks              Abr – 10 000ks
 •                Zu2-3 – 140kg             Su2-3 – 40kg                Okr – 1000kg
 •                Bol2-3 – 10kg   

                                                Vody pstruhové

   Ipeľ č.7:

 • 5 000ks – Ppr
 • 6 000ks – Pp1r

   K.Potok:

 • 4 000ks – Ppr
 • 4 000ks – Pp1r
 • 200kg – Pd2
 • 1000ks-Pds2

Ľ.Potok:

 • 500ks – Ppr

T.Potok:

 • 500ks – Ppr

Vody pstruhové spolu:

 • 10 000ks – Ppr,   10 000ks – Pp1r,    200kg – Pd2,   1000ks – Pds2,

 

Hodnota násadových rýb na rok 2022 –126 702,5€

 

                                         

                                    MsO-SRZ Lučenec