Vodná nádrž Ľuboreč

Revír, názov
číslo
Výmera,
(km, ha)
Stupeň
ochrany
Charakteristika

VN Ľuboreč
3-5360-1-1

65,5 ha

I.

Hĺbka 0,3-12 m, v priemere 4 m. Brehy členité, dno piesok, štrk, bahno. Brehový porast – vŕba, jelša – cca 20%. Dno nádrže je členité. Tretina brehu nádrže je neprístupná a nevhodná na lov rýb – mokrina a prudký spád brehu. Atraktívny. Zarybnený všetkými bežnými nížinnými druhmi rýb, včítane sumca.