Fotografie zo zarybnení

Zarybnenie pstruhom dúhovým 2024

Zarybnenie pstruhom dúhovým 2024

Dňa 8.4.2024 bol vysadený Pstruh dúhový do Krivánskeho potoka. ...

15

máj

2024

Zarybnenie Jeseň 2023

Zarybnenie Jeseň 2023

Začalo sa obdobie zarybňovania našich revírov. ...

15

máj

2024

Prvé zarybnenie Ľadova v roku 2021

Prvotné zarybnenie kaprom K2 a K3 a zubáčom ročným vodnej nádrže Ladovo dňa 3.11.2021.   ...

15

máj

2024

Zarybnenine vodných nádrží Uhorské a Šiatorošská Bukovinka

Zarybnenine vodných nádrží Uhorské a Šiatorošská Bukovinka

Dňa 20.10.2021 boli zarybnené vodné nádrže Uhorské a Šiatorošská Bukovinka, pstruhom dúhovým konzumným 350 kg do každej nádrže spolu 700 kg pstruha dúhového. ...

15

máj

2024

Zarybnenie Trebeľovce Láza

Zarybnenie Trebeľovce Láza

Zarybnenie Trebeľovce Láza. 500 kg. k 3. Zákaz lovu kapra od 23.11.2019 do 29.11.2019 ...

15

máj

2024

Zarybnenie Šiatorošská Bukovinka a Rátka

Šiatorošská Bukovinka Kapor 500kg K2 Amur 50kg Lien 10kg Rátka Amur 50kg Tolstolobik 100kg     ...

15

máj

2024

Jesenné zarybnenie zubáčom a šťukou

Jesenné zarybnenie zubáčom a šťukou

Vodná nádrž Uhorské 1. ročný zubáč a štrkovisko Veľká 1, šťuka ročná ...

Zarybnenie dúhákom Uhorské, Bukovinka a Mýtna

Zarybnenie dúhákom Uhorské, Bukovinka a Mýtna

...

15

máj

2024

Zarybnenie Veľké Dravce a Ratka

Zarybnenie Veľké Dravce a Ratka

...

Zarybnenie Mýtnej a Ľadova

Zarybnenie Mýtnej a Ľadova

...

Zarybnenie Úhorom

Zarybnenie Úhorom

Úhorie monté vysadené v obvode SRZ Lučenec. Ľuboreč 0,5 kg, Veľká I 0,5 kg, Kúpna Baňa 0,5 kg, Rátka 0,5 kg. Spolu 2 kg. ...

26

okt

2018

Zarybnenie pstruhom duhovým

Zarybnenie pstruhom duhovým

26.10.2018 Zarybnenie Pstruhom dúhovým:  Ľadovo 340 kg Uhorské 300 kg Bukovinka 300 kg   ...

22

okt

2018

Zarybnenie zubáčom

Zarybnenie zubáčom

22.10.2018 Zarybnenie revírov MsO Lučenec Zubáčom 1 ročným, Luboreč, Rapovce, Veliká nad Ipľom, T. Láza, V. Dravce, Píla, Ľuboreč. ...

Jesenné zarybnenie

Jesenné zarybnenie

V mesiaci september bolo zarybnenie: boleň ročný 5 000 kusov 24.9.2018 a pstruh potočný ročný 14 200 ks 26.9.2018 v revíroch MsO SRZ  Lučenec ...

13

nov

2017

Zarybnenie sumcom

Zarybnenie sumcom

Dňa 13.11.2017 bol vysadený 2-3.ročný sumec 150 kg do VN Veľká I. ...

Vysadenie zubáča

Vysadenie zubáča

Zubáč rôčok Kúpna Baňa 2017 Pridané dňa 29.10.2017 od Róbert Blaho Dňa 23.10.2017 bol do Kúpnej Bani vysadený Zubáč-rôčok v počte 500 ks. ...

12

okt

2017

Pstruh dúhový

Pstruh dúhový

12.10.2017 bol vysadený pstruh dúhový do vodných nádrží : Píla,  Šiatorošská Bukovinka,  Uhorské,  všade 300 kg ...

Veľké Dravce boli zarybnené sumcom západným

Veľké Dravce boli zarybnené sumcom západným

Zarybnenie sumcom vo Veľkých Dravciach júl 2017 ...

Vysadenie pstruha potočného

Vysadenie pstruha potočného

Do pstruhových vôd MsO SRZ Lučenec bol vysadený 10 000 kusov plôdok pstruha potočného rýchleného. foto z mobilu  ...