Vodná nádrž Ľadovo

Revír, názov
číslo

Výmera,
(km, ha)

Stupeň
ochrany

Charakteristika

VN Ľadovo
3-5290-1-1

23,5 ha

I.

Hĺbka 0.5-5 m, v priemere 2,5 m. Breh je málo členitý. Porast cca 10% s jelšou a vŕbou. Dno piesočné a bahnité. 20% brehu sú mokriny. V letných mesiacoch trpí nedostatkom vody. Častý výskyt siníc. Atraktívny. Zarybnený kaprom, šťukou, zubáčom, amurom, pleskáčom vysokým.