Predsedníctvo

Zloženie Predsedníctva MsO SRZ v Lučenci v roku 2022 - 2026

Predsedníctvo MsO:

a) Štatutárny orgán:

Juraj Ufrla - predseda
Ing. Jaroslav Viktorín – tajomník
 
b) Ďalší členovia predsedníctva:

Vojtech Szabó  -  podpredseda, predseda OO Fiľakovo
Daniel Španielka – hlavný hospodár
Mgr.Branislav Drugda – účtovník
Pavel  Kolimár – pokladník

Miroslav Źilák  -  člen, tajomník OO Poltár