Úlovky a zarybnenie

Zarybnenie MsO – SRZ Lučenec 2022

Kaprové Vody Ľadovo: 3700kg - K3  2600kg - K2  100kg - Ab2,   3000ks –Sur  60kg - L2    1kg - U.Monte  5000ks – Zu1  140kg – Zu2-3r 40kg – Su2-3r  700kg – okr 10kg – Bol2-3r 170kg – Š1-2r 2000ks – Šr Abr – 10 000ks ​ Veliká I ...

Plán zarybnenia MsO – SRZ Lučenec 2022

Ľadovo: 3000kg- k3 1000kg-k2 100kg-Ab2 1000ks –Sur 50kg-L2 1000ks-Zu1 1kg-U.Monte 1000ks-Je1 1000ks-Ost1 Veliká I: 2500kg-k3 500kg-k2 50kg-Ab2 500ks-Zu1 50kg-Š1 1000ks-Šr 20kg-L2 0,5 – U.Monte Veliká ll: 500kg – k3 500kg-k2 50kg-Ab2 30kg-Š1 500ks-Z1 Velké Dravce: ...

Zarybnenie MsO – SRZ Lučenec 2021

Ľadovo: 1600kg- k3 3600kg-k2 210kg-Ab2 220kg- k4 50kg-L2 11300ks-Zu1 60kg – Zu2 10kg – Tb2 100kg – ostatná kaprovitá ryba Mrs1-500ks Veliká I: 2500kg-k3 500kg-k2 50kg-Ab2 500ks-Zu1 50kg-Š1 1000ks-Šr 10kg-L2 60kg-Zu2-3 Veliká ll: 500kg – k3 500kg-k2 50kg-Ab2 30kg-Š1 ...

Zarybnenie v roku 2019

Prehľad zarybnení v roku 2019: Zarybnenie KAPROVÉ 2019 Zarybnenie PSTRUHOVÉ 2019 ...

Úlovky členov za rok 2018

Zoznam úlovkov revíru: 3-0020-4-1 Banský potok (Lučenec) Číslo Názov Počet [ks] Hmotnosť [kg] 18 Pstruh potočný 7 2,0   Zoznam úlovkov revíru: 3-1260-1-1 Ipeľ č. 5 ...

Zarybnenie lovných revírov MsO SRZ Lučenec za rok 2018

VODY KAPROVÉ Kapor - 21160 kg Z toho:  K2 8000 kg Vysadené V. Dravce 1300 kg Uhorské 200 kg Trebeľovce Láza 100 kg Rapovce 200 kg Ľuboreč 4800 kg Bukovinka 900 kg Ipe ...