Hosťovacie povolenia

Vydávanie hosťovacích povoleniek

OZNAM - PREDAJ HOSŤOVACÍCH POVOLENÍ

 

Na základe rozhodnutia MsO bude predaj hosťovacích povolení až od 1.9.2022. Snažíme sa tým zabrániť tlaku na naše VN v letných mesiacoch.

 

 

V mimopracovnom čase aj v sobotu a nedeľu.
Cena hosťovacích povolení na rybolov v obhospodarovaní MsO SRZ Lučenec na rok 2022 v eurách.

1. Hosťovacia povolenka denná:

– vody kaprové – 10,- €
– vody pstruhové – 10,- €
– na vody kaprové pre cudzincov a nečlenov – 20,- €
– na vody pstruhové pre cudzincov a nečlenov – 20,- €

 

2. Hosťovacia povolenka týždenná:

– vody kaprové – 40,- € – platí i na VN Ľuboreč
– na vody pstruhové – 25,- € / 3 krát za týždeň/
– na vody kaprové pre cudzincov a nečlenov – 80,- €
– na vody pstruhové pre cudzincov a nečlenov -40,- €
/3 x z týždeň/

 

3. Hosťovacia povolenka na vody kaprové pre cudzincov a nečlenov ročná – 170,00 €.

 

4. Hosťovacie povolenie pre deti na vody kaprové v obhospodarovaní MsO
– denná – 2,00 €
– týždenná – 5,- €.
Poznámka: Hosť . povolenky pre deti sa vydajú pre tie deti, ktoré prídu loviť na vody kaprové v obhospodarovaní MsO LC s dospelým rybárom s platnou povolenkou na danú vodu.

 

Miesta predaja hosťovacích povolení:

1. Lučenec, Haličská cesta 520 – Predajňa rybárskych potrieb Stano, s.r.o. - www.rybarskepotrebystano.sk
2. Lučenec, Komenského (oproti artézskeho prameňa) – Predajňa rybárskych potrieb .
3. Fiľakovo, Jilemnického 32 – Predajňa rybárskych potrieb tel. 0905 265 895.
4. František Machyňák – Poltár, tel.: 0910 989 861