Rapovce

Revír, názov
číslo
Výmera,
(km, ha)
Stupeň
ochrany
Charakteristika

Štrkovisko Rapovce
3-4200-1-1

3 ha

I.

Hĺbka 0,5-3 m, v priemere 2m. Dno štrkové s nánosom bahna. Brehy málo členité, bez vyšších drevín. Hladina kolíše podľa úrovne spodných vôd. Revír je miestneho charakteru. Loví sa kapor, zubáč, šťuka, karas, pleskáč.