Veľká nad Ipľom č.2

Revír, názov
číslo
Výmera,
(km, ha)
Stupeň
ochrany
Charakteristika

Štrkovisko
Velká n.I. č.2
3-4261-1-1

3,8 ha

I.

 

Hĺbka 1-5m, v priemere 4m. Dno – štrk, piesok. Brehy málo členité, bez brehového porastu. Hladina kolíše podľa úrovne spodných vôd. Atraktívny. Vyskytujú sa tu všetky bežné nížinné druhy rýb. Bol sem nezodpovednými rybármi dovezený sumček americký, ktorý sa masovo rozmnožil.