Zarybnenie lovných revírov MsO SRZ Lučenec za rok 2018

VODY KAPROVÉ
Kapor - 21160 kg
Z toho:  K2 8000 kg
Vysadené
V. Dravce 1300 kg
Uhorské 200 kg
Trebeľovce Láza 100 kg
Rapovce 200 kg
Ľuboreč 4800 kg
Bukovinka 900 kg
Ipeľ č.6 300 kg
Ipeľ č.5 200 kg
   
Z toho: K3 13160 kg
Vysadené
Veľká č.1 3000 kg
Veľká č.2 60 kg
V. Dravce 2850 kg
K. Baňa 1300 kg
Uhorské 1400 kg
Rapovce 1000 kg
Ľuboreč 2050 kg
Bukovinka 1500 kg
Šťuka rýchlená - 7000 ks
Vysadené
V. Dravce 1000 ks
Ľuboreč 2000 ks
Ľadovo 1000 ks
Ipeľ č. 6 1500 ks
Ipeľ č.5 1500 ks
Šťuka 1 ročná - 295 kg
Vysadené
Veľká č.1 25 kg
Uhorské 25 kg
Rapovce 40 kg
Mýtna 25 kg
Ľuboreč 30 kg
Ipeľ č.6 150 kg
Zubáč 1 ročný - 4000 ks
Vysadené
Veľká č.1 500 ks
V. Dravce 500 ks
Trebeľovce Láza 500 ks
Rapovce 500 ks
Mýtna 500 ks
Ľuboreč 1000 ks
Bukovinka 500 ks
Sumec 1 ročný - 3000 ks
Vysadené
Veľká č.1 1000 ks
V. Dravce 1000 ks
Ľuboreč 1000 ks
Sumec 2 ročný - 40 kg
Vysadené
V. Dravce 20 kg
Uhorské 20 kg
Amur 2 ročný - 570 kg
Vysadené
V. Dravce 100 kg
K. Baňa 50 kg
Uhorské 50 kg
Rapovce 100 kg
Mýtna 50 kg
Ľuboreč 220 kg
Lieň 2 ročný - 15 kg
Vysadené
V. Dravce 5 kg
Mýtna 5 kg
Ľuboreč 5 kg
Tolstolobik 2 ročný - 740 kg
Vysadené
Veľká č.1 240 kg
V. Dravce 200 kg
Ľuboreč 300 kg
Karas 1 až 2 ročný - 1975 kg
Vysadené
K. Baňa 200 kg
Uhorské 400 kg
Ľuboreč 700 kg
Ipeľ č.6 675 kg
Boleň 1 ročný - 5000 ks
Vysadené
Veľká č.1 1000 ks
V. Dravce 500 ks
Uhorské 500 ks
Ľuboreč 2000 ks
Ipeľ č.6 500 ks
Ipeľ č. 5 500 ks
Mieň 1 ročný - 3000 ks
Vysadené
Ľuboreč 2000 ks
Ipeľ č.6 1000 ks
Pstruh dúhový 2 ročný - 940 kg
Vysadené
Uhorské 300 kg
Bukovinka 300 kg
Ľadovo 340 kg

 

 


 

VODY PSTRUHOVÉ
Pstruh potočný rýchlený - 10000 ks
Vysadené
Ipeľ č.7 5000 ks
Kriv. potok 4000 ks
Tuhársky potok 500 ks
Ľuborečský potok 500 ks
Pstruh potočný ročný - 14200 ks
Vysadené
Ipeľ č.7 8000 ks
Kriv. potok 5000 ks
Tuh. potok 1200 ks
Pstruh dúhový 2 ročný - 400 kg
Vysadené
Kriv. potok 200 kg
Tuhársky potok 200 kg

 


 

Celková hodnota zarybnenia lovných revírov v roku 2018 = 69 738,30  €

 

Doplňujúce údaje k zarybneniu a k chovu násadových rýb

 

  1. Vzhľadom nízky stav vody na štrkovisku Trebeľovce Láza, ako aj na VN Mýtna a z dôvodu možného vypustenia VN Ľadovo z dôvodu opráv, sa neuskutočnilo jesenné zarybnenie na uvedených revíroch. Ryba určená na jesenné zarybnenie uvedených 3 revírov je umiestnená v komorovom rybníku Rovňany, pričom bude rozmiestnená na jar 2019, mimo zarybňovacieho plánu na rok 2019.
  2. V komorovom rybníku Rovňany sa nachádza:

Amur 2 – ročný  210 kg, kapor 2 –r.  1900 kg, kapor 3 –r.  3170 kg.

  1. Z dôvodu vypustenia VN Rátka pre opravu výpustného zariadenia boli ryby vylovené a premiestnené do VN Bukovinka  a to Tb2 r. a starší 3 ks, Su2 a starší 3 ks, K2 – 500 kg, K3 – 500 kg, karas 2 a starší 600 kg. Na štrk.Trebeľovce L. – Tb2 a starší- 17 ks.

 

Údaje o vlastnej produkcii násad na chovných rybníkoch v roku 2018.

V roku 2018 sa na našich chovných rybníkoch vylovili nasledovné násady určrné na zarybnenie lovných revírov, alebo na ďalší chov:

Kapor = 12860 kg, z toho: 9400 kg K2, 3100 kg K3, 60 kg  kapor 4 – r. a starší/, 265 kg  A2,

45 kg Š1, 880 kg Tolstol.2, 2075 kg karas 1-2r.

Hodnota vylovených rýb z vlastného chovu = 37 049,50 €.

Ryby boli použité na zarybnenie lovných revírov, časť určená na ďalší chov je umiestnená v komorovom rybníku Rovňany a v rybníku Tomášovce.

 

Vyhotovil: Daniel Španielka – hlavný hospodár MsO Lučenec.

 

Schválil Výbor MsO SRZ Lučenec dňa11.12.2018.