Úlovky členov za rok 2018

Zoznam úlovkov revíru: 3-0020-4-1 Banský potok (Lučenec)

Číslo

Názov

Počet [ks]

Hmotnosť [kg]

18

Pstruh potočný

7

2,0

 

Zoznam úlovkov revíru: 3-1260-1-1 Ipeľ č. 5

Číslo

Názov

Počet [ks]

Hmotnosť [kg]

1

Kapor

18

35,0

3

Pleskáč vysoký

18

13,0

4

Jalec hlavatý

23

14,0

5

Podustva

2

1,0

8

Karas

32

18,0

12

Šťuka

7

18,0

13

Zubáč veľkoústy

1

2,0

15

Ostriež

6

2,0

16

Úhor

1

1,0

26

Ostatné ryby

180

37,0

 

Zoznam úlovkov revíru: 3-1270-1-1 Ipeľ č. 6

Číslo

Názov

Počet [ks]

Hmotnosť [kg]

1

Kapor

96

230,0

2

Lieň

1

1,0

3

Pleskáč vysoký

16

22,0

4

Jalec hlavatý

42

32,0

8

Karas

15

10,0

9

Boleň

1

1,0

12

Šťuka

30

96,0

13

Zubáč veľkoústy

4

9,0

15

Ostriež

15

3,0

16

Úhor

3

2,0

18

Pstruh potočný

134

43,0

20

Pstruh dúhový

16

7,0

26

Ostatné ryby

221

52,0

 

Zoznam úlovkov revíru: 3-1280-4-1 Ipeľ č. 7

Číslo

Názov

Počet [ks]

Hmotnosť [kg]

18

Pstruh potočný

432

132,0

20

Pstruh dúhový

12

4,0

 

Zoznam úlovkov revíru: 3-1740-4-1 Krivánsky potok

Číslo

Názov

Počet [ks]

Hmotnosť [kg]

18

Pstruh potočný

185

68,0

20

Pstruh dúhový

182

122,0

 

 

Zoznam úlovkov revíru: 3-1800-1-1 Kúpna Baňa

Číslo

Názov

Počet [ks]

Hmotnosť [kg]

1

Kapor

621

1 023,0

8

Karas

5

4,0

10

Amur biely

3

16,0

12

Šťuka

5

9,0

13

Zubáč veľkoústy

2

4,0

 

 

Zoznam úlovkov revíru: 3-2070-4-1 Ľuborečský potok

Číslo

Názov

Počet [ks]

Hmotnosť [kg]

18

Pstruh potočný

3

1,0

 

 

Zoznam úlovkov revíru: 3-4050-1-1 Štrkoviská Trebeľovce – Lazy

Číslo

Názov

Počet [ks]

Hmotnosť [kg]

1

Kapor

194

369,0

3

Pleskáč vysoký

18

7,0

8

Karas

9

3,0

10

Amur biely

11

49,0

12

Šťuka

10

43,0

16

Úhor

5

4,0

26

Ostatné ryby

225

21,0

 

 

Zoznam úlovkov revíru: 3-4200-1-1 Štrkovisko Rapovce

Číslo

Názov

Počet [ks]

Hmotnosť [kg]

1

Kapor

532

1 072,0

3

Pleskáč vysoký

26

14,0

8

Karas

119

65,0

10

Amur biely

3

11,0

12

Šťuka

7

23,0

13

Zubáč veľkoústy

52

102,0

14

Sumec

15

66,0

16

Úhor

12

11,0

26

Ostatné ryby

120

10,0

 

Zoznam úlovkov revíru: 3-4260-1-1 Štrkovisko Veľká nad Ipľom I.

Číslo

Názov

Počet [ks]

Hmotnosť [kg]

1

Kapor

1 812

2 912,0

3

Pleskáč vysoký

66

25,0

8

Karas

33

31,0

10

Amur biely

56

346,0

11

Tostolobik

1

37,0

12

Šťuka

30

81,0

13

Zubáč veľkoústy

127

239,0

14

Sumec

17

154,0

16

Úhor

31

34,0

26

Ostatné ryby

1 080

153,0

 

Zoznam úlovkov revíru: 3-4261-1-4 Štrkovisko Veľká nad Ipľom II.

Číslo

Názov

Počet [ks]

Hmotnosť [kg]

 

Zoznam úlovkov revíru: 3-4420-4-1 Tuhársky potok

Číslo

Názov

Počet [ks]

Hmotnosť [kg]

18

Pstruh potočný

15

3,0

20

Pstruh dúhový

139

98,0

 

Zoznam úlovkov revíru: 3-5290-1-1 VN Ľadovo

Číslo

Názov

Počet [ks]

Hmotnosť [kg]

1

Kapor

2 039

3 822,0

2

Lieň

1

1,0

3

Pleskáč vysoký

41

27,0

8

Karas

15

19,0

9

Boleň

2

4,0

10

Amur biely

70

232,0

12

Šťuka

5

11,0

13

Zubáč veľkoústy

16

48,0

14

Sumec

2

14,0

16

Úhor

1

1,0

20

Pstruh dúhový

16

6,0

26

Ostatné ryby

415

57,0

 

Zoznam úlovkov revíru: 3-5360-1-1 VN Ľuboreč

Číslo

Názov

Počet [ks]

Hmotnosť [kg]

1

Kapor

3 377

7 066,0

2

Lieň

5

3,0

3

Pleskáč vysoký

586

253,0

8

Karas

97

53,0

9

Boleň

3

7,0

10

Amur biely

114

579,0

11

Tostolobik

1

14,0

12

Šťuka

33

85,0

13

Zubáč veľkoústy

131

312,0

14

Sumec

31

228,0

15

Ostriež

5

2,0

16

Úhor

26

28,0

26

Ostatné ryby

532

62

 

Zoznam úlovkov revíru: 3-5440-1-1 VN Mýtna

Číslo

Názov

Počet [ks]

Hmotnosť [kg]

1

Kapor

860

1 717,0

3

Pleskáč vysoký

164

62,0

8

Karas

8

9,0

10

Amur biely

8

28,0

11

Tostolobik

1

15,0

12

Šťuka

17

42,0

13

Zubáč veľkoústy

10

26,0

20

Pstruh dúhový

560

202,0

26

Ostatné ryby

42

3,0

 

Zoznam úlovkov revíru: 3-5650-1-1 VN Ratka

Číslo

Názov

Počet [ks]

Hmotnosť [kg]

1

Kapor

138

255,0

3

Pleskáč vysoký

12

4,0

8

Karas

38

8,0

10

Amur biely

20

79,0

12

Šťuka

7

18,0

13

Zubáč veľkoústy

2

3,0

14

Sumec

1

4,0

26

Ostatné ryby

197

18,0

 

Zoznam úlovkov revíru: 3-5790-1-1 VN Šiatorská Bukovinka

Číslo

Názov

Počet [ks]

Hmotnosť [kg]

1

Kapor

1 017

2 172,0

2

Lieň

1

2,0

3

Pleskáč vysoký

19

10,0

8

Karas

318

149,0

10

Amur biely

19

77,0

12

Šťuka

15

43,0

13

Zubáč veľkoústy

14

40,0

15

Ostriež

5

3,0

20

Pstruh dúhový

452

169,0

26

Ostatné ryby

160

12,0

 

 

Zoznam úlovkov revíru: 3-5950-1-1 VN Veľké Dravce

Číslo

Názov

Počet [ks]

Hmotnosť [kg]

1

Kapor

2 190

4 612,0

2

Lieň

2

2,0

3

Pleskáč vysoký

160

87,0

8

Karas

57

22,0

10

Amur biely

61

256,0

12

Šťuka

35

87,0

13

Zubáč veľkoústy

64

219,0

14

Sumec

14

136,0

16

Úhor

10

11,0

26

Ostatné ryby

720

36,0

 

Zoznam úlovkov revíru: 3-5920-1-1 VN Uhorské

Číslo

Názov

Počet [ks]

Hmotnosť [kg]

1

Kapor

1 172

2 404,0

2

Lieň

2

1,0

10

Amur biely

8

36,0

12

Šťuka

23

55,0

13

Zubáč veľkoústy

2

3,0

15

Ostriež

20

6,0

20

Pstruh dúhový

458

165,0