Čistenie revíru pri Ipli v Holiši, odstránenie nánosu bahna-video